Služby

vše co umíme a děláme

V dnešní době velice ostré konkurence již nestačí čelit konkurenci pouze nízkými cenami, objemem skladových zásob, či rozsahem prodejní plochy. Toto jsou dnes již pouze nutné podmínky udržení na trhu. Tuto skutečnost si vedení společnosti ASPERA plně uvědomuje a proto dlouhodobě a cílevědomě podporuje rozvoj (s prodejem) souvisejicích služeb. Tyto služby v naší společnosti dnes tvoří ucelený ramec, který zajišťuje realizaci veškerých potřebných doprovodných činností, souvisejicích s vlastním prodejem.

Důkazem kvality uceleného rámce doprovodných služeb naší společnosti budiž skutečnost, že naše společnost se pravě díky komplexním službám již dlouhou dobu zaujíma stabilní a dominantní pozici na trhu s elektromateriálem. Budeme velice potěšeni, pokud Vás budeme moci přesvědčit o kvalitě našich služeb při realizaci Vaší konkretní objednávky. Pro otázky, spojene s komplexem doprovodných služeb kontaktujte prosím vedoucího obchodního oddělení.

Technická podpora

Již ve fázi technického návrhu či projektu je naše společnost připravena spolupracovat se svými zakazníky, projektanty a obchodními partnery při hledání cenově a technicky nejoptimálnější řešení. Specializovaní a vyškolení pracovnici našeho technického oddělení jsou připraveni kdykoliv pomoci již v této připravné předrealizační fázi. A pokud by naše služby nepostačovali, jsme vždy připraveni kdykoliv pomoci již v této připravné předrealizační fázi. A pokud by naše služby nepostačovali, jsme vždy připraveni zprostředkovat technickou pomoc přimo od technických pracovníku našich dodavatelů.

U rozsahlejšich zakázek jsme připraveni pomoci zejména v těchto oblastech:

  • návrhy a výpočty osvětlovacích soustav

  • návrhy konstrukce rozvaděčů

  • návrhy ekonomicky výhodnějších technických řešení

 

Poradenství při nákupu

Tak jako nečiníme rozdílu mezi našimi zákazníky podle velikosti jejich firmy či objemu jejich objednávek, tak ani měně technicky obeznámený zákazník u nás nedojde jakehokoliv posměšku, naopak naši prodejni technici rádi zodpoví veškeré technické dotazy a poradí v jakékoliv oblasti, spojene se širokým sortimentem námi dodávaného zboží.

 

On-line poradenství

Prostředkem on-line poradenství je právě tato webová prezentace naší společnosti, kde se ve všech sortimentních rubrikách ale především v oddílech "technický rádce" a "nejčastější dotazy" můžete dozvědět celou řadu zajímavých technických informaci z oboru a technických parametrů zboží. V oddílu "ke stažení" si mužete stahnout volný SW či katelogové listy, poskytnuté našimi dodavateli a výrobci, včetně mnoha dalších užitečných souborů.

Nejvhodnější formou technického on-line poradenství je však Vaše registrace k on-line přijmu aktualit naší společnosti. Ziskáte tak rychlé informace nejen o cenových slevách a prodejních akcích ale tež veškeré informace o dění v oboru. A navíc máte takto možnost vyhrát hodnotné ceny.

 

Technické aktuality a inovace, prezentace, školení

Naše společnost je nejen dominatním "dovozcem" elektroinstalačního materiálu do regionu (dnes už nejenom) Jižních Čech ale snaži se být též dominatním donátorem technického pokroku a inovaci v oboru elektro. Proto je naše společnost často pořadatelem či sponzorem technických školení a přednašek, proto naše společnost velice často pořádá odborné seminaře výrobců a dodavatelů elektrosortimentu, kde má každý náš zakazník možnost dozvědět se vyčerpavající formou veškere "horké" novinky z oboru, které pak muže využit ve své obchodní či montažní praxi ve prospěch svých zákazníků a zlepšit si tak své postavení na trhu. a opět se o těchto vzdělavacích akcích nejrychleji dozvíte, pokud budete zaregistrováni k on-line odběru našich aktualit.

 

Cenové kalkulace s následnou optimilizací nákladů

Ne vždy bývá v projektu využito nákladově nejoptimalnější řešení, ne vždy jsou naši zákazníci obeznámeni s dalšimi možnostmi technických řešení či neznají konkurenční výrobky. I v tomto připadě jsou naši technici připraveni Vám pomoci. Bezplatně pro Vás připravíme ocenění Vaší poptávky či výkazu výměr, bezplatně nabídneme optimální technické řešení. Požadujeme pouze zpětnou informací o vývoji konkretního obchodního připadu či konkretní realizace.

 

Finanční služby

Naše společnost není dominatní na trhu jen pouze díky širokému sortimentu a objemům prodeje. Jsme dlouhodobě velice stabilní a finančně silnou společností. A proto Vám můžeme připravit(u rozsahlejších, smluvně zajištěných zakázek) dobré platební podmínky, které vám pomohou při financování Vámi realizované zakázky či při výběrových řizeních tak, abychom mohli společně upevnit Vaše postavení na trhu, či zvýšit spokojenost Vašich zákazníků...

 

Dopravní služby

Naše společnost šetří Vaše náklady v každé fázi vzájemné spolupráce, v každém okamžiku obchodu. U rozsahlejších jednorázových zakázek dopravíme Vámi zakoupené zboži na místo určení, u dlouhodobějšich, smluvně zajištěných realizaci jsme připraveni plynule zásobovat pracovniky Vaší firmy instalačním materiálem přimo na stavbu dle Vašich potřeb a postupu prací

 

Ekologické služby

Žadný člověk nežije ve vzduchoprázdnu, žadná firma nepodnika bez dopadů na životní prostředí. Respekt a ohleduplnost vůči životnímu prostředí dnes určuje kvalitu a vyspělost pdnikatelského subjektu. Proto i naše společnost zajišťuje ekologickou likvidaci ekologicky nebezpečných výrobků z oboru elektromateriálu (zařivkové či výbojkové světelné zdroje, kompenzační kondenzátory, baterie ) včetně podvrzení o ekologické likvidaci. Protože naše společnost zajišťuje tyto služby pro široky okruh našich odběratelů, může navídnout velice výhodné ceny a u rozsaáhlejších odběrů a realizací (především rekonstrukcí elektroinstalací, spojených s demontážemi) jsme schopni nabídnou a zajistit tyto služby zcela zdarma.

 
 
Odebírejte náš katalog sortimentu
Získávejte naše novinky přímo na Váš e-mail
2016 © Aspera.cz - Všechna práva vyhrazena. Vytvořeno společností QOP Computers
nahoru