Svítidla

kompletní osvětlovací systémy

Segment svítidel a světelných zdrojů patří v poslední době k velice rychle rostoucím segmentům našeho sortimentu. Díky trpělivé marketingové práci, podpořené vysokým technickým know how v kombinaci s využitím veškerých komparativních výhod, plynoucích z našeho dominantního postavení se nám podařilo získat celou řadu velice významných ucelených dodávek kompletních osvětlovacích systémů budov.

Naše společnost pokrývá svou nabídkou kompletní sortiment svítidel pro nejrůznější aplikace od všech významných tuzemských a evropských výrobců. Podle způsobu aplikace lze náš sortiment svítidel dělit na:

 • interiérová svítidla pro bytové instalace
 • interiérová svítidla pro kancelářské a komerční prostory
 • svítidla pro průmyslové použití
 • svítidla pro venkovní parkové a zahradní osvětlení
 • nouzová svítidla
 • svítidla pro veřejné osvětlení
 • náhradní díly a příslušenství dodávaných svítidel (vyjma svět. zdrojů)

Interiérová svítidla

Skutečnost, že společnost Aspera je velkou obchodní společností s ročním obratem, dosahujícím 800 milionů neznamená, že invence pracovníků technického oddělení se zúžila pouze na hromadné dodávky velkého počtu svítidel především pro průmyslové použití. Naopak. Jsme schopni navrhnout a dodat svítidla s vysokým estetickým standardem či designově ojedinělá a svébytná svítidla, která dokáží požadovaný estetický dojem každého osobitého interiéru. Pracovníci našeho technického oddělení jsou připraveni na trpělivou spolupráci s architekty či návrháři interiérů tak, aby byla vyhledána právě ta nejvhodnější svítidla pro daný interiér. Přitom jsme však schopni zohlednit veškeré požadované parametry hygieny osvětlení.

Interiérová svítidla, která jsou dodávána většinou v menších a nepravidelných objemech nejsou z pochopitelných důvodů zařazeny do skladových položek našeho sortimentu. Spolupracujeme však s přímými zastoupeními většiny významných výrobců interiérových svítidel, takže i tohoto segmentu zboží můžeme garantovat nejrychlejší dodávky a za velice výhodných cenových podmínek.

Samozřejmou součástí komplexu našich doprovodných služeb jsou výpočty osvětlení.

Svítidla pro průmyslové použití

Svítidla pro průmyslové použití jsou dominantním segmentem sortimentu svítidel, ve kterém naše společnost již dlouhodobě dosahuje nejvyšších objemů prodejů. Naše společnost se může pochlubit řadou významných referenčních staveb, kde jsme realizovali komplexní dodávky osvětlovacích soustav včetně technického know how (návrhy, výpočty osvětlení, optimalizace). Jedná se především o objekty s těmito charakteristikami:

 • průmyslové stavby
 • administrativní objekty
 • sportovní haly, sportoviště

Při těchto rozsáhlých a komplexních dodávkách spolupracuje naše firma s renomovanými evropskými a tuzemskými výrobci:

 

U výše uvedených výrobců plní naše společnost roli smluvního obchodního zástupce. Takže přestože uvádíme linky na webovské stránky těchto výrobců, je to jen z toho důvodu, že na omezeném prostoru naší webové prezentace nemůžeme vyčerpávajícím způsobem popsat veškerý sortiment těchto výrobců. Pokud tedy využijete link na jejich www stránky (z důvodu získání technických informací), pak se k nám vraťte, protože u nás získáte ty nejvýhodnější cenové a obchodní podmínky, podpořené veškerým potřebným technickým know how. Vězte, že v oblasti ucelených dodávek osvětlovacích soustav je naše nabídka bezkonkurenční!

Veřejné osvětlení

I v této oblasti sortimentu svítidel je nabídka naší společnosti velice výhodná. Jsme schopni zajistit jakoukoliv dodávku materiálu pro výstavbu rozsáhlých osvětlovacích soustav veřejného osvětlení (včetně nosného materiálu (stožáry, výložníky, patice, stožárové svorkovnice, rozvaděče VO, kabelážní a zemnící materiál).

Naše nabídka je výhodná nejenom v oblasti jednorázových dodávek v rámci výstavby ucelených investičních akcí. Pomocí dlouhodobých smluv o zajištění náhradních dílů a komponent VO, v rámci kterých jsme schopni nabídnout opět velice výhodné cenové a dodavatelské podmínky (např. zřízení a doplňování operačního skladu náhradních dílů), plníme roli dlouhodobého obchodního partnera Podnikům místního hospodářství či střediskům Veřejného osvětlení řady měst a obcí. Neváhejte a kontaktujte nás - předložíme Vám návrh dlouhodobě nejvýhodnějších podmínek v rámci této oblasti služeb!

Světelné zdroje a příslušenství

Základními požadovanými parametry světelných zdrojů jsou parametry spolehlivosti a ekonomičnosti provozu. Z tohoto důvodu naše společnost spolupracuje v této oblasti pouze s dominantními světovými výrobci, u kterých jsou tyto požadované parametry zaručeny na vysoké úrovni a především bez jakéhokoliv kvalitativního výkyvu v dlouhodobém horizontu. Takže se orientujeme především na produkty společností:

 

Opět platí, že naše společnost plní roli dlouhodobého smluvního partnera těchto firem, takže opět pouze u naší společnosti získáte ty nejvýhodnější cenové podmínky, doplněné bezkonkurenčně nejširším skladovým zázemím, které je nutnou podmínkou promptních dodávek zboží dle Vašich požadavků.

Oblast světelných zdrojů prošla v posledním desetiletí velice bouřlivým rozvojem. Světoví výrobci uvedli na trh celou řadu nových typů světelných zdrojů, které přinesly velice výrazné možnosti provozních úspor (nižší spotřeba, vyšší spolehlivost, vyšší technické parametry osvětlení). Přesto jsou v mnohých podnicích, úřadech či v mnohých soustavách VO provozována zastaralá, provozně neekonomická svítidla či zdroje. Naše společnost, díky těsné spolupráci s technickými pracovníky renomovaných výrobců osvětlovacích těles a světelných zdrojů, může nabídnout optimalizaci těchto zastaralých osvětlovacích soustav včetně technického návrhu řešení a ekonomické rozvahy návratnosti vložených finančních nákladů. Vaše rozhodnutí pro takovouto optimalizaci provozních aspektů jsme připraveni podpořit velice výhodnými platebními podmínkami.

Speciální svítidla

To, že se naše společnost orientuje na komplexní dodávky materiálu osvětlovacích soustav neznamená, že bychom nebyli schopni uspokojit naše zákazníky v oblasti dodávek svítidel pro speciální použití. Jsme schopni dodat například:

 • ponorná svítidla či svítidla s vysokým krytím
 • pochozí či pojezdová svítidla
 • nouzové osvětlení
 • svítidla v "antivandal" provedení
 • svítidla do výbušného prostředí
 • svítidla a světelné zdroje pro reklamní účely
 • speciální svítidla pro exteriérové slavnostní osvětlení
 • signální svítidla a zdroje pro speciální použití (např. v dopravní signalizaci)

Neváhejte nás tudíž kontaktovat i v případě takovýchto speciálních požadavků! Pracovníci našeho technického oddělení jsou připraveni vyhovět i takto specializovaným požadavkům a to bez ohledu na objem zakázky.

Pro bližší technické a obchodní informace o sortimentu nás neváhejte kontaktovat.

Odebírejte náš katalog sortimentu
Získávejte naše novinky přímo na Váš e-mail
2016 © Aspera.cz - Všechna práva vyhrazena. Vytvořeno společností QOP Computers
nahoru